U Mostaru se održava Festival za djecu s posebnim potrebama