Mesić: Mladi ljudi nisu dobro informisani šta se desilo u BiH i Srebrenici