Biščević: Srednja škola za djecu sa poteškoćama u razvoju prihvata sve različitosti i izazove