Pres-konferencija i primopredaja dužnosti između general-bojnika Trischaka i Platzera