Konaković: Narod i pravda postala značajan politički faktor u BiH