Zabilježeno više od 1.400 zloupotreba javnih resursa za kampanju