Krizni štab predlaže ponovno proglašenje stanja prirodne nesreće