Skup o mehanizmima zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti