Međunarodni dan pismenosti - raste broj korisnika sarajevskih biblioteka