Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke doniralo 1.380 knjiga bibliotekama javnih univerziteta