Seminar o ostvarivanju prava na zaštitu na rad održava se u Mostaru