EVROPSKI DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

SARAJEVO, 19. oktobra (FENA) - Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić kazao je da danas zajednički šalju poruku javnosti BiH da je trgovina ljudima neprihvatljiva u bh. društvu, da će se snažno boriti protiv nje, te da su u ovim aktivnostima u bliskom partnerstvu sve nadležne institucije, civilno društvo, vjerske organizacije i međunarodni partneri. To je izjavio povodom završetka kampanje Caritasa Biskupske konferencije BiH o problemu prosjačenja, koja je počela 8. oktobra, a završila danas u Katoličkom školskom centru u Sarajevu otvaranjem izložbe pristiglih radova učenika srednjih i osnovnih škola, te dodjelom nagrada za najbolje radove. Direktor Caritasa Biskupske konferencije BiH Bosiljko Rajić, na fotografiji, naglasio je da trgovina ljudima predstavlja jedan od najgorih oblika kršenja ljudskih prava, prava na život, prava na sigurnsot, prava na privatnost, te prava na slobodu kretanja i slobodu izbora.