Efendić: Naučiti djecu kako da budu sigurni u digitalnom okruženju

SARAJEVO, 16. oktobra (FENA) - Protokol o saradnji između Centra za sigurni Internet - Hotline u Bosni i Hercegovini, Međunarodni forum solidarnosti - EMMAUS i Federalne uprave policije potpisan je danas u Sarajevu, a njime je regulirana saradnja i djelovanje u slučajevima nasilja nad djecom i mladima u digitalnom okruženju, s ciljem unaprijeđenja i jačanja saradnje u zaštiti djeteta od svakog oblika nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.(Foto FENA/Jasmin Hasečić)