Osigurano više od 14 miliona eura za tretman otpadnih voda u Gradišci