Prezentacija specijalističke opreme za GPBiH, najnovije donacije SR Njemačke