Obnovljene i otvorene operacione sale Kantonalne bolnice u Bihaću