Bukvarević: Borački registar dostupan na stranici Ministarstva