BZK 'Preporod' - Nagrada Handkeu iznevjerava i oporuku Alfreda Nobela