Tanović: Obrazovanje i kultura trebaju biti temelji na kojima će se graditi budućnost BiH