Kurz: Godina kulture 2016. omogućit će bolje razumijevanje Austrije i BiH