Konferencija Kulturna različitost – zajedničko blago