Fočo: Potencijale kojima raspolaže BiH staviti u funkciju