Francuska pomaže obnovu triju institucija kulture u BiH