CHINA-HONG KONG-TENNIS-HONG KONG OPEN-WOMEN'S SINGLES-FINAL