Centar za kulturu Mostar izložbom obilježio 400. obljetnicu Shakespeareove smrti