Ivancov: Rusija je zainteresirana za stabilnu, prosperitetnu i nezavisnu BiH