McGUFFIE: CILJ NAM JE DA BiH PODNESE APLIKACIJU ZA ČLANSTVO U EU