Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Platforme za progres

Saopćenje

Kada smo odlučili 2018. godine da se organizovano borimo za promjene u političkoj areni i da na taj način doprinesemo našoj zajednici, bili smo svjesni da ostvarenje tog cilja neće doći brzo i lako, ali smo isto tako znali da ćemo biti istrajni u svojim namjerama koje će naše društvo učiniti boljim i našu državu funkcionalnijom i efikasnijom, zasnovanoj na savremenim demokratskim principima.

Tokom ove dvije godine djelovanja Platforme za progres dešavalo se da pojedinci, nakon početnog entuzijazma, požele da napuste Platformu jer se u određenom momentu ne slažu sa čvrstom opredjeljenošću i princpijelnom dosljednošću poštivanja utvrđenih procedura i obavezujućih pravnih akata.

Podsjećamo, izgradnja Platforme za progres započela je iz temelja što podrazumijeva uspostavu lokalnih organizacija na teritoriji cijele države i u svim zemljama u kojima žive naši sunarodnici, kao i izradu normativno-pravnog okvira koji reflektuju naše vrijednosti i principe i podržavaju dostizanje našeg cilja, a to je najbolja verzija Bosne i Hercegovine i njenih građana u skladu sa njenim ogromnim potencijalom, konačno potpuno integrisana u savremeni evropski kontekst.

Na putu izgradnje naše organizacije stoje različite prepreke i otežavajuće okolnosti od kojih značajnu grupu čine objektivne okolnosti: postojeće okruženje i političko stanje društva, koje isključivo pogoduju vladajućim partijama a reflektuju se u kršenju vladavine prava i nagomilanim problemima koji u kombinaciji sa masovnim napuštanjem države, prvenstveno sposobnih i mladih ljudi, blokiraju stvaralačku energiju i potencijal države.

U okviru subjektivnih poteškoća, još uvijek ima pojedinaca koji naš zajednički cilj interpretiraju u kontekstu ličnih ciljeva, iskustava ili pristupa, što predstavlja odstupanje od naših vrijednosti i otežava ostvarenje našeg zajedničke vizije u što kraćem roku s obzirom na teške posljedice višedecenijskog upravljanja našim društvom od strane postojećih politika.

S druge strane, postoje i subjektivni propusti i greške koje su imanentni razvoju ovakve organizacije.

Ali ono na čemu insistiramo i od čega ne odstupamo jeste dosljedno poštovanje, te time i zaštita integriteta svakog člana i uspostavljenih demokratskih procedura prilikom donošenja odluka.

Uprkos svim poteškoćama i izazovima sa kojima se susrećemo prilikom uspostavljanja naše organizacije i priprema da budemo spremni preuzeti odgovornost i učestvovati u upravljanju ključnim procesima modernizacije našeg društva, posebno nas čini zadovoljnim i ponosnim što naša organizacija svakodnevno raste i uživa podršku među svim segmentima bosanskohercegovačkog društva kao i među našim ljudima koji su trenutno izvan Bosne i Hercegovine.

Ovo saopćenje je namijenjeno iskrama, članovima Platforme za progres, njenim simpatizerima kao i svim građanima Bosne i Hercegovine koji cijene djelovanje i prihvataju osnovne principe Platforme za progres: država, znanje, poštenje, mladi i odgovornost!

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.