Bosna i Hercegovina

15.01.2018. 11:14

Ćuzulan: Do marta nova Strategija reforme javne uprave

SARAJEVO, 15. januara (FENA) - Ured koordinatora za reformu javne uprave tokom prošle godine bio je fokusiran na pripremu i usaglašavanje dokumenta Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH za period do 2022. godine, koja bi u naredna dva mjeseca trebala biti finalizirana i poslana Vijeću ministara BiH, vladama entiteta i Brčko distrikta BiH na usvajanje.  

Više informacija