Ekonomija

15.09.2021. 16:08

EK donosi odluku o usklađenosti regulatornog okvira za bankarstvo u BiH

 SARAJEVO, 15. septembra (FENA) - U skladu sa informacijama koje su dostupne na zvaničnoj web stranici Evropske komisije (EK), prije kraja tekuće godine očekuje se odluka EK kojom se potvrđuje ekvivalencija supervizorskog i regulatornog okvira u BiH u odnosu na Uredbu (EU) broj 575/2013 Evropskog parlamenta i vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (CRR) i Direktivu broj 2013/36/EU 2013 Evropskog parlamenta i vijeća o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima (CRD).

Više informacija