Bosna i Hercegovina

Neophodan gender senzitivni pristup pri ostvarivanju nezavisnosti žena u Srebrenici

Tekst: Hana Imamović, FOTO FENA /Fondacija CURE

SREBRENICA, 24. novembra (FENA) - Međusobna komunikacija između nevladinog sektora i institucija vlasti od izuzetne je važnosti kako bi se rješavali stvarni problemi građana neke lokalne zajednice, zaključeno je danas na okruglom stolu održanom u Srebrenici.

Skup su organizirali Fondacija CURE, Fondacija za osnaživanje žena i Udruženje "Sara-Srebrenica" s ciljem jačanje kapaciteta deset organizacija u deset općina, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Na okruglom stolu prezentirana je trenutna situacija u kojoj se nalaze žene iz manjinskih i marginaliziranih grupa u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na zdravstvenu zaštitu i preporuke za daljnje djelovanje u Srebrenici. 

Predsjednica Udruženja "Sara-Srebrenica" Valentinu Gagić napomenula je da su već osmišljeni prioriteti na kojima će se raditi kroz zagovaračke procese, a fokus je bio na osiguranju pristupa zdravstvenim uslugama posebno onima koje su potrebne ženama.

Ističe da je pažnja posvećena i osiguranjem ekonomske nezavisnosti te je osmišljeno nekoliko inicijativa na kojima će Udruženje početi raditi već od decembra.

Uime Fondacije CURE i Fondacije za osnaživanje žena Vedrana Frašto kazala je da upravo predstavnici nevladinog sektora prepoznaju na terenu šta su problemi i izazovi s kojima se suočavaju žene, a onda te probleme predoče u rješenja koja se mogu realizirati uz podršku institucija na lokalnom nivou.

Naglasila je i da važna podrška vladinog sektora, a na današnjem skupu predstavnici lokalnih institucija iskazali su spremnost za realizaciju određenih inicijativa koje će u narednom periodu biti predstavljene donosiocima odluka.

Općina Srebrenica nema usvojen Gender akcioni plana niti Komisiju za ravnopravnost spolova, a sada je izražena spremnost da se već na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća pokrene inicijativa za formiranje te komisija.

Skupu su prisustvovali predstavnici općine, zdravstvenog sektora, centra za socijalni rad, zavoda za zapošljavanje, obrazovnih institucija, medija i nevladinih organizacija.

(FENA) H. I.
Vezane vijesti