Bosna i Hercegovina     | 24.11.2022. 13:04 |

Vlada FBiH: Donesen plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog sliva od 2022. do 2027.

FENA Saopćenje, Foto/ Branka Soldo

MOSTAR, 24. studenoga (FENA) - Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije BiH danas je tijekom sjednice u Mostaru donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u FBiH za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Vlada FBiH doneseni plan podnosi Vijeću ministara BiH radi usvajanja u skladu s procedurom propisanom odgovarajućim zakonom Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o donošenju Plana upravljanja vodama, a Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar (AVP Jadransko more) o tome obavještava organe, institucije, poduzeća, pravne osobe i druga tijela uključena u postupak konzultiranja javnosti.

Institucije i pravne osobe zadužene Planom za izvršenje Programa mjera iz člana 26. Zakona o vodama, dužne su na zahtjev AVP-a dostavljati sve podatke i informacije potrebne u svrhu izrade dvogodišnjih izvješća o provođenju programa mjera. O provođenju tog programa Federalno ministarstvo izvještava Vladu FBiH, a Vlada svake dvije godine Parlament FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i AVP Jadransko more zaduženi su da Plan upravljanja vodama objave na svojim web stranicama.

Kako je navedeno u obrazloženju, opći ciljevi upravljanja vodama su postizanje dobrog ekološkog potencijala površinskih i stanja podzemnih voda, odnosno vodnih i za vodu vezanih ekosustava.

Također, cilj je umanjenje šteta uzrokovanih djelovanjem voda, kao i osiguranje potrebnih količina vode odgovarajuće kvalitete za razne namjene, te poticanje održivog korištenja voda, uzimajući u obzir dugoročnu zaštitu raspoloživih izvora i njihovu kvalitetu.

U Programu mjera planovi upravljanja vodama objedinjuju obveze ispunjavanja ciljeva koje određuje Okvirna direktiva o vodama EU i regulativa Federacije BiH iz područja upravljanja vodama, što uključuje i ispunjavanje više pratećih direktiva Europske unije.

Istaknuto je i da su, u skladu sa odredbama Zakona o vodama, provedene javne konsultacije u procesu izrade ovog plana, priopćio je Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

(FENA) R. G.

Vezane vijesti

Promo

BBI banka partner na projektu Svjetske banke za oporavak i rast bh. privrede

Kompanija AS iz Jelaha predstavila spoj savremenosti i tradicije na sajmu u Tešnju

Sparkasse Banka predstavlja inovativni stambeni kredit za mlade