Društvo

Profesori UNSA i članovi ANUBiH na listi dva posto najznačajnijih naučnika na svijetu

Saopćenje

SARAJEVO, 21. oktobra (FENA) - Predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu (UNSA) akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Izudin Džafić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta i doc. dr. Almir Badnjević, docent na Farmaceutskom fakultetu, uvršteni su na ovogodišnju listu dva posto najcitiranijih naučnika u cijelom svijetu.

- Radi se o analizi Univerziteta u Stanfordu, koja se temelji na podacima dostupnim u Elsevierovoj citatnoj i bibliografskoj bazi SCOPUS, te obuhvata više od 180.000 istraživača. Lista je kreirana na osnovu scientometrijskih podataka i standardiziranih informacija o citiranosti, h-indeksu, prilagođenom hm-indeksu po ko-autorstvu, citiranosti radova u odnosu na različitu ulogu autora i kompozitnom indikatoru. Prikazani su podaci za utjecaj u toku cjelokupne karijere, kao i utjecaj u toku jedne godine. Naučnici su klasificirani u 22 naučna polja i 176 naučnih grana - navodi se.

Prof. dr. Dejan Milošević uvršten je među nabolje naučnike u dvije kategorije - utjecaj naučnika tokom cjelokupne karijere, kao i utjecaj u toku 2021. godine.

Prof. dr. Izudin Džafić također je uvršten je na listu koja obuhvata cjelokupnu naučnu karijeru, dok je doc. dr. Almir Badnjević na listi najutjecajnijih naučnika u 2021. godini.

- Na listi se također nalaze istaknuti članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine prof. dr. Kemal Hanjalić – član Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Asif Šabanović i prof. dr. Enver Zerem - saopćio je UNSA. 

(FENA) D. Ć.
Vezane vijesti