Politika

Vijeće nacionalnih manjina BiH - Podržana inicijativa za djelovanje prema nadležnim organima BiH

Saopćenje

SARAJEVO, 20. maja (FENA) - Vijeće nacionalnih manjina BiH podržalo je, na sjednici u Neumu, inicijativu Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo za zajedničko djelovanje prema nadležnim organima BiH, koju je prezentirao član Vijeća Davor Ebner.

- Kako se navodi u inicijativi, Vijeće nacionalnih manjina Kantona Sarajevo poziva Vijeće nacionalnih manjina Federacije BiH i Vijeće nacionalnih manjina BiH na zajedničko djelovanje prema Državnoj ageniciji za istrage i zaštitu (SIPA), a u vezi s pronalaskom maloljetne Romkinje koja je, kako je rečeno, nestala u Sarajevu prošle godine - navodi se.

Članovi Vijeća razmatrali su i inicijativu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona, koja se odnosi na iznalaženje mogućnosti za izmjene Izbornog zakona BiH. Time bi se član 13.14. Izbornog zakona BiH dopunio predstavnicima nacionalnih manjina, koji učestvuju u izborima za kantonalni nivo odnosno za skupštinu kantona.

Vijeće je odlučilo da navedenu inicijativu uputi Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH), Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda PSBiH i Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH.

Vijeće je primilo znanju Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u vezi sa dodjelom sredstava granta za vrijeme privremenog finansiranja institucija BiH.

Na znanje je primljena i Informacija o formiranju Foruma za izradu alternativne strategije nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, kao i Zabilješka sa sastanka članova Vijeća nacionalnih manjina BiH i visokog komesara OSCE-a za nacionalne manjine Kairata Abdrakhmanova.

- S dnevnog reda sjednice skinuta je tačka koja se odnosila na Informaciju Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i Dopis federalnog Ministarstva pravde o žalbama na postupak izbora članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH - saopćio je Sektor za odnose s javnošću PS BiH.

 

(FENA) M. B.
Vezane vijesti