Društvo

Premijer Forto potpisao kolektivne ugovore sa predstavnicima tri sindikata iz oblasti zdravstva 

Saopćenje, FENA

SARAJEVO, 28. aprila (FENA) - Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara KS i Sindikata radnika u zdravstvu KS Izet Hočko, Elvedin Vatreš i Edo Selimić potpisali su danas kolektivne ugovore, koje je prethodno parafirao ministar zdravstva Haris Vranić.  

Tim kolektivnim ugovorima određuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada radnika uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač Kanton, jedan ili više kantona i Federacija Bosne i Hercegovine ili se finansiraju potpuno ili djelimično iz sredstava nadležnih organa KS.  

Kao važan segment odredbi tih kolektivnih ugovora, predviđeno je povećanje satnice sa 2,60 KM na 2,76 KM u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, kao i svih koeficijenata.

- Ti kolektivni ugovori se zaključuju u trajanju od dvije godine, s tim da će se primjenjivati do zaključenja novih kolektivnih ugovora - navodi se.  

Poslije potpisivanja ugovora premijer Forto kazao je da su naporima ministra Vranića napokon usaglašeni tekstovi kolektivnih ugovora.  

 - Znamo da  je, posebno Sindikat radnika u zdravstvu KS, odbijao kolektivni ugovor i da je to trajalo već 3,5 godine, ali je ministar napokon iskoordinirao dogovor. Zadovoljni sa tih pregovora otišli su i predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara. Sretan sam da možemo ući u novu eru, u kojoj je potpuno stabiliziran zdravstveni sistem - naveo je premijer Forto.  

Ministar Vranić izrazio je zadovoljstvo da se, napokon sa sindikatima, došlo do zajedničkog teksta kolektivnog ugovora te koeficijenata i povećane satnice na dobrobit svih zdravstvenih radnika.  

- Nesebičnu pomoć u tom procesu pružali su premijer Forto i kompletna Vlada KS. Želim istaći i kooperativnost svih sindikata, pa i ovoga koji najduže štrajka, već 3,5 godine. Međutim, pokazali smo da smo jedini, od posljednje tri vlade, koji su se sa njima uspjeli dogovoriti, na obostrano zadovoljstvo - naveo je ministar Vranić, saopćeno je Služba za protokol i press KS.

 

 

_________________________________________

  


Benamin Turković

dipl. žurnalista

stručni savjetnik za informisanje 

 

Služba za protokol i press Kantona Sarajevo 

  Reisa Džemaludina Čauševića 1, 

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

  +387 33 562 050
 

(FENA) E. F.
Vezane vijesti