Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

Sarajevo, 24.11.2021. godine

S a o p ć e n j e    z a   m e d i j e

Vlada Federacije BiH odbila prijedlog za dodjelu posebnog staža majkama za svako rođeno dijete

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila je prijedlog zastupnika Naroda i Pravde u Parlamentu Federacije BiH Mirsada Pindže da se majkama za svako rođeno dijete dodijeli poseban radni staž.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Mirsad Pindžo krajem oktobra 2021. uputio je prema Ministarstvu rada i socijalne politike i Vladi Federacije BiH inicijativu kojom se predlažu izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO u Federaciji BiH u kontekstu dodjeljivanja posebnog staža u trajanju od jedne godine majkama za svako rođeno dijete.

Prema inicijativi, time bi se unaprijedio položaj žena-majki pri ostvarivanju prava na penzionisanje jer bi im se ta godina uračunala u ukupni radni staž.

U obrazloženju inicijative zastupnik Pindžo naveo je da se ova demografska mjera pokazala kao primjer dobre prakse u zemljama regije i Zapadne Evrope, a primarni cilj je zaštita položaja zaposlenih žena-majki.

„U zemljama Zapadne Evrope predmetnim zakonima je regulisano da se svakoj ženi-majci uračunava dodatni staž po djetetu u trajanju od dvije i po godine, čime se i nezaposlenim majkama omogućava ostvarenje prava na penziju u slučaju ako su rodile dvoje ili više djece. U zemljama regije navedenom demografskom mjerom nastoji se riješiti diskriminirajući položaj žena-majki u vrijeme porodiljskog odsustva, u toku kojeg se ženama vrši umanjenje uplate doprinosa PIO/MIO, što po automatizmu znači i smanjenje penzije“, naveo je Pindžo u inicijativi.

No, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odbila je ovakvu mjeru pravdajući se da je Fond PIO/MIO već preopterećen i da se pronatalitetna treba voditi na drugi način. Sama Vlada Federacije BiH nije pojasnila na koji drugi način kao i kada i kroz koje mjere Vlada Federacije BiH namjerava započeti sa pronatalitetnom politikom.

Press služba

NIP
(FENA) M. B.
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.
Vezane vijesti