Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS-a

Saopćenje

Predsjednik GDS BiH  Ibrahim Spahić poziva građane  BiH na politički ,socijalni i ekonomski preokret jačanjem i udruživnjem svih pojedinaca,ekonomskih,socijalnih,kulturnih  i političkih, snaga opredjeljenih za evropski uređenu zemlju i  odbacivanje svih vrsta  podjela,nacionalizma i proizvodnje i širenja mržnje  i sukoba. 

Nužno je istači da niko ne može poricati ustavno-pravni poredak BiH,kao suverene,samostalne  i nezavisne države sa punim  teritorijalnim integritetom ,članicom OUN.

Ustav BiH je Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazuma i jasno je precizirano da je   Evropska konvencija o ljudskiim pravima iznad svakog člana Ustava BiH i Ustava BiH u cjelini. U skladu sa tom činjenicom ne postoji nikakva osnova za bilo koju vrstu opstrukcije države ,tzv."povlačenjem saglasnosti"za vitalne vitalne državne institucije. Umjesto da  aktuelna vlast osigura jednaka prava i slobode građanana na  temelju presuda Evropskog suda obnavljaju se  pokušaji da se projektuju na istoj,višdecenijskoj matrici i sa istim akterima,  krize pred  svake opšte izbore i u suštini blokira evropski put BiH odlaganjem opšteprihvačenih  reformi.

Prazni se BiH,čitave porodice odlaze u potrazi za boljim uslovima životan,nema novih investicija i sve je veće siromaštvo u društvu  i to sve ne aktivira aktuelnu vlast.

Potrebna  nam je nova ekonomska i socijalnai kulturna platforma i strategija razvoja i bosanskohercegovačkog društva i države i nova  kreativna sinergija za koju imamo potencijale kojw i svijet prepoznaje .

Nažalost, zvaničnici koji su položili zakletvu da će poštovati Ustav BiH i čuvati i braniti BiH često  re/produkuju svojom retorikom osječaj nesigurnosti I  osporavaju  svoju zemlju i njene državne organe.To godinama prolazi bez suštinskog pokretanja odgovornosti i bez odgovarajuće reakcije nadležnih  bosanskohercegovačkih institucija i ovlaštenih međunarodnih organizacija za sprovođenje Opšteg mirovnog sporazuma.

Treba reči DOSTA  je održavanja  stanja staus quo koje očito odgovara vladajučoj nomenklaturi.

Neprihvatljivo je  čekati  izbore 2022. kada će građani odlučiti o novoj vlasti.Potrebno je,ovdje i sada,postupiti u skladu sa svim demokratskim standardima prema onima koji svojim javnim djelovanjem ugrožavaju mir, stabilnost  i razvoj zemlje i jednaka ljudska prava.

Pres GDS BiH

GDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.