Društvo

U Kantonu Sarajevo vakcinisano 36,5 posto stanovnika starijih od 18 godina

Saopćenje, Foto/KS

SARAJEVO, 28. septembra (FENA) - Prema Biltenu vakcinacije Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, do sada je u potpunosti vakcinisano ukupno 121.147 stanovnika KS, a što predstavlja 36,5 posto stanovnika starijih od 18 godina.

To su podaci prikupljeni kroz Informacioni sistem Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, na osnovu kojeg je sačinjen i presjek stanja vakcinacije protiv Covid-19 oboljenja.

Kako je navedeno, od ukupnog broja potpuno vakcinisanih stanovnika, njih 85.883 su vakcinisani u zdravstvenim ustanovama KS, dok su se ostali imunizirali izvan zdravstvenih ustanova KS.

 Od ukupnog broja potpuno vakcinisanih, najmanji broj čine osobe starosne dobi 19-25 godina, svega njih 6.196 ili 5,11 posto stanovništva. Najveći broj vakcinisanih pripada dobnoj skupini od 36-45 godina, i to njih 22.546 ili 18,61 posto.

 U KS-u trenutno čeka na revakcinaciju 44.857 osoba, iz čega se može zaključiti da će u Kantonu Sarajevo krajem oktobra biti potpuno vakcinisano 50 posto punoljetnih građana Kantona Sarajevo.

 Trenutno je na bolničkom liječenju 209 pacijenata, pri čemu je udio vakcinisanih osoba u broju hospitaliziranih 9,57 posto, prenosi Služba za protokol i press KS.

(FENA) E.F.