Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Sanela Klarić: Rukovodioci institucija čiji je osnivač Vlada FBiH moraju biti prisutni na saslušanjima Komisije za reviziju

Nakon što Ured za reviziju institucija u FBiH razmotri izvještaje institucija za koje je nadležan, oni dalje na razmatranje idu Komisiji za Reviziju Parlamenta FBiH koja daje preporuke za poboljšanje njihovog poslovanja i te izvještaje s preprukama šalje u Parlament na usvajanje. Kako je Komisija formirana tek ove godine, razmatrala je izvještaje od prije nekoliko godina koji su se danas našli pred federalnim zastupnicima.

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke, cijeli taj proces usvajanja izvještaja ocjenjuje kao obezvređivanje rada samog Ureda za reviziju, ali i Parlamenta Federacije BiH u cjelini.

„Izvještaji koji su se danas našli pred Parlamentom su zakašnjeli u smislu preporuka koje tretiraju jer se odnose na period unazad nekoliko godina. Neke preporuke su već ispoštovane, s provedbom nekih je započeto, tako da ovi izvještaji više predstavljaju očiglednu želju Komisije da na neki način 'očisti' nagomilane izvještaje koji su upućeni prema Parlamentu FBiH“, kaže Klarić.

S formiranjem Komisije, Klarić vjeruje da će problem zakašnjelih izvještaja biti otklonjen, tj. da će ih od sada Komisija moći pravovremeno razmatrati, ali postoji i niz drugih problema. „Rukovodioci institucija čije se poslovanje revidira nisu obavezni biti prisutni na saslušanjima Komisije. To ih onemogućava da prilikom javnih saslušanja iznesu svoje viđenje uočenih problema te predlože i zajedno s Komisijom definišu sistemska rješenja za otklanjanje uočenih propusta. Naime, nekada uočene propuste sam revidirani subjekt ne može ni otkloniti bez pomoći drugih povezanih subjekata, ili bez izmjena postojećih zakonskih rješenja“, rekla je Klarić.

S tim u vezi podnijela je tri zaključka na usvajanje Zastupničkom domu.

Njima se zadužuju rukovodioci revidiranih korisnika budžeta Federacije BiH i revidiranih subjekata da obavezno prisustvuju javnim saslušanjima pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju. U slučaju da ne dođu na saslušanje onda revidirani subjekti i neće biti predmet saslušanja. Također se zadužuje i Vlada FBiH da definiše jasne sankcije prema rukovodiocima revidiranog subjekta ili korisnika budžeta FBiH koji ne prisustvuje javnom saslušanju ili kojem se tri ili više puta uzastopno ponavljaju istovjetne preporuke Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Ministrica finansija je problematizirala sam Izvještaj komisije i  zaključke u njemu koji je obavezuju na konkretne korake u vezi s uočenim nepravilnostima.  Smatra da se ne može dati veća obaveza, dužnost i nadležnost nego što je već zakonom data. Ovakvim svojim stavom ministrica, kao reprezent vlasti,  ne pokazuje interes da stvari krenu na bolje.

„Rasprava o tri upućena zaključka Naše stranke nije obavljena niti se Predstavnički dom izjašnjavao o njima. Iz tog razloga mi ćemo uputiti inicijativu prema Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju da ona ove zaključke inkorporira u svoj naredni Izvještaj i dostavi ih Parlamentu Federacije BiH na izjašnjavanje“, kaže Klarić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

+387 33 408 884

VIDEO

www.nasastranka.ba

 

 

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.