Politika

Đonlagić: Naš cilj je građanska država

Tekst: Emir Felic

SARAJEVO, 22. jula (FENA) - Predsjedavajući Kluba poslanika Demokratske fronte (DF) u Predstavničkom  domu Parlamentarne skupštine BiH Dženan Đonlagić potvrdio je Feni da je kao član Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakonodavsta BiH danas predao prijedlog izmjena Izbornog zakona DF, a koji su kao Klub zastupnika u PD PSBiH, predlagali još u februaru prošle godine.

 - Cilj je otkloniti sve vrste diskriminacije građana po osnovu etničke pripadnosti, mjesta prebivališta i imati jednaku vrijednost glasa za sve - izjavio je Đonlagić.

Kako je istaknuo prijedlog je u skladu sa Mišljenjem Evropske komisije, rezolucijom Evropskog parlamenta, stavom Vlade SR Njemačke.

 - Kroz predložene izmjene se provode sve presude Suda za ljudska prava iz Strazbura. To znači da svaki građanin ima pravo da se kandiduje i da bude biran. Brišu se etničke odrednice kod izbora za Predsjedništvo BiH, a uloga Doma naroda se svodi na jasno definisana i taksativno nabrojana pitanja od vitalnog interesa - naglasio je Đonlagić.

Ocijenio je nedopustivim cementiranje etničkog koncepta kandidiranja i glasanja na izborima, što, dodao je,  nije u skladu sa presudama Suda iz Strazbura, koje su "naša međunarodna obaveza da bi krenuli dalje ka EU".

- Dobro je da od danas znamo kakve prijedloge je ko dostavio i šta su ciljevi. I ako nekome do sada nije bilo jasno ko šta želi, od danas jeste! HDZ je otišao i korak dalje u etničkom cementiranju pa sada traži da se ime kandidata iz HDZ ugradi u Izborni zakon i Ustav BiH. Ovo što su predložili je ponovno rađanje “Herceg Bosne”, projekta koji je proglašen udruženim zločinačkim poduhvatom pred sudom u Hagu. Ovo ne smije i neće proći - zaključio je  u izjavi Feni predsjedavajući Kluba poslanika u PDPSBiH i član Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakonodavsta BiH Dženan Đonlagić.

orginal dokumente DF-ovog prijedloga Izbornog zakona BiH možete preuzeti na linku:

drive.google.com/drive/folders/1lcPAgi2LgI0wzaz3fy0QLp-2lMYshtap?usp=sharing

(FENA) E.F.