Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS-a BiH

Saopćenje

Ibrahim Spahić ,predsjednik GDS BiH i predsjedavajući Ustavno -pravne komisije Doma naroda PS BiH//2000-2002/ u vrijeme usvajanja prvog  Izbornog zakona u PS BiH ,a  polazeći od nužnih reformi kojie se na ekonomskom i socijalnom planu očekuju od bosanskohercegovačkog društva i odgovornosti i obaveza preuzetih  Sporazumom  o pridruživanju EU,kao  i plebiscitarna podrška građana i društvenih  subjekata  i državnih institucija izražena  u zahtijevu za kanddatski status za članstvo u EU ,ističe da nas  obavezuju  na  kreativan  i odgovoran  pristup  promjenama  Ustava BiH i  Izbornog  zakona BiH.

Primljeni smo u članstvo Vijeća  Evrope 24.4.2002. nakon usvajanja Izbornog zakona. Imamo  dvije decenije iskustva  sa Izbornim zakonom i njegovim  amandmanskim  usklađivanjem/posebno kada je riječ o pravima predstavnika manjinskih zajednica  temeljem Zakona BiH o njihovim pravima/  sa evropskim  standardima  kroz različite   izborne cikluse.Sada je krajnje vrijeme za promjene i usvajnje novih  izbornih standarda u BiH.ukoliko želimo biti dio EU,naglasio je Spahić.Na tim pitanjima sam radio u PSBiH  i posebno na ekonomskom ,kulturnom i naučnom  razvoju BiH,socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti  pitanjima direktnih izbora za sve nivoe vlasti,pravima svih manjina,jačanju civilnog društva,stvranju funkcionalne decentralizovane državne strukture i donošenja Zakona o Sarajevu, glavnom gradu BiH,regionalnim politikama i dobrosusjedskim odnosima i interparlamentarnloj  globalnoj javnoj diplomaciji.Izborni zakon je nakon Ustava zemlje najznačajniji  zakon i od suštinskog značaja za budućnost odnosa u BiH.

U skladu sa tim smatram da sadašnja diskusija o  promjenama i amandmanima na Izborni zakon  podrazumijeva samopoštovanje vlastite povijesti i bogastva kulturnih raznolikosti naše zemlje i poštovanje  Evropske konvencije  o ljudskim pravima koja je nadređena svim članovima našeg Ustava/Aneks IV/ i odluka Evropskog suda za ljudska prava. Na toj osnovi treba  sustavno  raditi i odlučivti u PSBiH i na bazi opšedruštvenog konsenzusa osigurati  kvalitetnije uslove za  život građana BiH.

Neophodna nam je unutrašnja,demokratska  konsolidacija i kohezija,sigurnost i stabilnost, mir i sloboda  i potpuna  jednakopravnost svih judi i zajednica..Na taj način jedino je moguće  jačanje   međunarode pozicije  .savremene ,samostalne, nezavisne i suverene države BiH 

Polazeći sa tih osnova  ističem  da je ključno osigurati  elektronsko glasanje i skeniranje svakog glasačkog listića,kao i  uvođenje  obaveznog glasanja i pomjeranje prava na glasanje i biranje  sa  17 godina.Nužno je osigurati da se  urede birački spiskovi i izmjene odluke o  radu biračkih odbora i promatrača ,kao i  da se rezultati izbora objavjuju blagovremeno i bez kašnjenja, u skladu sa standardima dobrog upravljanja izbornim procesom 

Bitno je i osigurati transparetno i blagovremeno glasanje dijaspore u  situaciji kada značajan dio  bosanskohercegovačkog stanovništva živi i radi  izvan zemlje.

Sve liste trebaju poštovati gender  i važno je da 50 % žena  i 50 % muškaraca budu na listama i  u izbornom procedurom treba se osigurati isti omjer izabranih.

Svaki kandidt i lista imaju obavezu da javno objave izborni program u okviru predizborne kampanje i da imaju jednak tretman u svim medijima. 

Liste predlažu stranke koalicije i nezavisni kandidati ali du izabrani odbornici,poslanici i načelnici i gradonačelnici  "vlasnici"mandata koji osvoje.

Izuzetno je važno i  obavezno  uvođenje  instituta vanrednih izbora bez kojeg nije moguće obezbjediti demokratsku volju građana..

Jedno od racionalnih rješenja je da se  opšti i lokalni izbori održavaju u isto vrijeme ,kao i da se u svim opštinama i gradovima  odbornici,  načelnici i gradonačelnici biraju putem direktnih izbora.. Na kantonalnom,entiteskom  i državnom nivou  svi  poslanici  treba da se biraju direktno i u istom izbornom ciklusu sa lokalnim izborima.

Domovi za zaštitu nacionalnih interesa na svim nivoima zakonodavne vlasti  trebali bi da se biraju tako da  se osigura  učešće svih nacionalnih  zajednica uključujuci i predstavnike nacionalnih manjina.. Izbornim zakonom bi bilo  izričito zabranjeno da jedan izabrani kanditat obnaša dvije ili više funkcija u zakonodavnoj vlasti,kao  i da ne može sudjelovati u izvršnoj vlasti..

Kandidati za Predsjedništvo BiH bi se predstavili i  birali na direktnim izborima.na cijeloj teritoriji BiH.  Konačan izbor četri člana bi bio na PSBiH  na temelju izbornih  rezultata sa liste  najbolje plasiranih kandidata.Posebno je bitno programsko predstavljanje i potvrđivanje izora kandidata  na PS BiH.Nužno je osigurati  obavezno učešće  kandidata u predizbornoj kampanji u javnim  debatama.Svake godine jedan od izabranih članova  bio  bi Predsjednik Predsjedništva BiH

Predsjedništvo BiH treba da ima isti broj žena i muškaraca i da u svom sastavu ima  ravnopravnu zastupljenost nacionalnih zajednica.

VM BiH bi birala PSBiH na prijedlog stranke/koalicije koja daje, na osnovu rezultata izbora,mandatara za sastav VM, Imamo šansu  koju ne treba propustiti da se u predizbornoj godini  do kraja septembra 2021./ obilježavamo dvadesetu godišnjicu od usvajnja  prvog Izbornog zakona BiH /saberemo i dogovorimo i učinimo odlučujući korak na putu unutrašnjih i euroatlantskih integracija.,izjavio je Spahić.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.