Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Naša stranka smatra da načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić mora biti opozvan u skladu sa zakonom jer su za to ispunjeni svi preduvjeti. Općinski načelnik ne vrši svoju dužnost u skladu sa važećim zakonskim propisima i Statutom Općine, a za njegove izvještaje o izvršenju budžeta glasalo je samo 12 od 28 vijećnika što znači da se natpolovična većina ne slaže sa načinom na koji prvi čovjek Općine raspolaže budžetskim sredstvima, navode iz kluba vijećnika Naše stranke.

„Niti jedan važniji materijal čiji je predlagač načelnik na vijeću ne može proći. Budžet je proglasio sam, njegovi izvještaji o izvršenju budžeta su dva puta oboreni, a to su osnovni dokumenti oko kojih bi se vladajuća većina – ukoliko je ima – morala složiti. Očigledno da je on izgubio povjerenje dijela vijećnika iz dosadašnje većine i odgovornost vijeća je da u tom slučaju preispita povjerenje načelniku. Ako nema natpolovičnu podršku, načelnik treba biti opozvan. Ako se, pak, ispostavi da ima podršku 15 ili više vijećnika, onda se ti ljudi trebaju uozbiljiti i napokon dogovoriti oko programa i materijala koje će kao većina usvajati i provoditi“, ističe vijećnik Amir Purić te dodaje da postoji nebrojeno mnogo razloga zbog kojih vijeće treba opozvati načelnika.

„Statut Općine propisuje da Općinski načelnik prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća, a on je u toku ovog mandata prisustvovao samo jednoj sjednici i to online putem. Prema Statutu nam Općinski načelnik mora u roku od tri mjeseca od konstituisanja vijeća podnijeti prijedlog koji sadrži osnove programa i politike koje treba ostvariti u toku mandata. Taj prijedlog vijeće nije dobilo.

Statutom je također propisano da je Općinski načelnik dužan odgovoriti na vijećnička pitanja i inicijative u roku od trideset dana. Načelnik je u propisanom roku odgovorio na manje od 10 posto pitanja i inicijativa koje su vijećnici uputili u prvih šest mjeseci rada vijeća, a niti jedna od tih inicijativa još uvijek nije došla na dnevni red vijeća.

Dalje, Općinski načelnik još od prošlog mandata ne podnosi vijeću godišnje izvještaje o svom radu, ne pojavljuje se u javnosti, a u posljednje vrijeme, u periodu od najmanje tri mjeseca, uopće ne dolazi na posao u svoj kabinet.

Kako zakonski propisi u FBiH ne poznaju mogućnost raspisivanja vanrednih izbora za Općinsko vijeće, procedura za opoziv aktuelnog načelnika jedini je mehanizam kojim je moguće ponovo uspostaviti normalno funkcionisanje Općine, a ono podrazumijeva i saradnju između organa izvršne i predstavničke vlasti. Zato pozivamo vijećnike iz drugih stranaka da nam se pridruže i potpišu inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika, a ukoliko je vijeće prihvati građani će na referendumu odlučiti žele li i dalje načelnika koji ne radi svoj posao“, zaključuje šef kluba vijećnika Naše stranke.

Prema Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji BiH, inicijativu za opoziv načelnika pokreće najmanje jedna trećina vijećnika, a da bi inicijativa bila prihvaćena potrebno je da je izglasa natpolovična većina u vijeću. Ukoliko se to desi, građani se na referendumu odlučuju da li su za ili protiv opoziva načelnika. U slučaju da većina glasača bude za opoziv, novi načelnik će biti biran na vanrednim izborima koji se moraju održati u roku od 60 dana od dana opoziva.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.