Politika

Komisija za saobraćaj i komunikacije podržala Izvještaj o radu Vijeća ministara

Saopćenje

SARAJEVO, 6. jula (FENA) - Komisija za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Ministarstva komunikacija i transporta BiH.

Komisija je podržala poslaničku inicijativu Edite Đapo kojom se zadužuju Vijeće ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da, najkasnije u roku od tri mjeseca, upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi sa nasilničkim ponašanjem u saobraćaju.

Podržana je i poslanička inicijativa Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa nadležnostima, hitno preduzme aktivnosti prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske s cilјem izmjene i dopune Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku od 20. maja.

Komisija je podržala i modifikovanu poslaničku inicijativu Kluba poslanika SDA u kojoj se traži od Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Vijeća ministara BiH, Ministarstva komunikacija i transporta BiH i javnih RTV servisa da, u roku od 30 dana od usvajanja te inicijative, provedu navedeno i o tome obavijeste Predstavnički dom: da se zadužuje Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH i javni RTV servisi BHT i RTRS da, najkasnije do 20. jula 2021., odobre ulazak u MUX A svim komercijalnim TV stanicama u digitalnim oblastima Banja Luka, Sarajevo, Mostar.

To se odnosi isključivo na TV stanice kojima je RAK izdao nalog za gašenje analognih predajnika u BiH.

U inicijativi navodi se da se zadužuje Regulatorna agencija za komunikacije BiH da obustavi tendere za MUX C i MUX D jer su isti u suprotnosti sa usvojenom Strategijom prelaska sa analognog na digitalno emitiranje kojom je decidno određeno da se isti mogu raspisati šest mjeseci nakon gašenja analognog signala, kao i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da u najkraćem roku raspiše tender za drugu i treću fazu digitalizacije, saopćeno je iz PSBiH. 

(FENA) D. V.