Politika

Turković će tražiti tematsku sjednicu o reakciji na negativne efekte Covid-19

Saopćenje, Foto Fena/Arhiv

SARAJEVO, 28. aprila (FENA) - Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministrica vanjskih poslova Bisera Turković pozvala je danas na održavanje tematske sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj bi se razmotrili nalazi Evropske komisije, posebno sugestije u vezi sa mjerama koje se tiču reakcije na negativne efekte Covid-19 pandemije.

Kako je napisala na Facebooku, Bosna i Hercegovina je teško pogođena pandemijom koronavirusa, ne samo u zdravstvenom, nego i u ekonomskom pogledu.

- Neophodno je da državne vlasti, posebno Vijeće ministara BiH, ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i druge relevantne institucije zauzmu aktivniju ulogu i tražit ću da predlože novi set mjera s ciljem dostizanja ambicioznijih stopa ekonomskog rasta - navela je.

Smatra da je radni dokument Evropske komisije u kojem su izneseni nalazi i mišljenja o „Planu ekonomskih reformi BiH 2021.-2023.“ dovoljan osnov da se pokrene sveobuhvatna rasprava o poduzimanju snažnijih mjera države i Vijeća ministara BiH te nadležnih ministarstava za borbu protiv ekonomskih posljedica pandemije i provedbu ključni reformi.

Puko spajanje entitetskih asimetričnih rješenja u praksi nerijetno ne daje rezultate te treba jačati uloga države, što je faktički rečeno u komentarima EK.

- Pozivam na održavanje tematske sjednice Vijeća ministara BiH na kojoj bi razmotrili nalaze Evropske komisije, posebno sugestije u vezi sa mjerama koje se tiču reakcije na negativne efekte Covid-19 pandemije. Tražim i da Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, uz pomoć Ministarstva vanjske trgovine BiH i Ministarstva finansija BiH dostavi novi ekonomski program sa posebnim fokusom na posljedice pandemije koji će uključivati aktivne politike i mjere države, a u skladu sa mišljenima Evropske komisije, a kako bi se što ranije zaustavio ekonomski pad i ubrzao rast ekonomije. S tim u vezi, izuzetno je važno da budžet institucija Bosne i Heregovine za 2021. godinu bude usvojen što prije - poručila je Turković.

Kako ističe, BiH ima na raspolaganju podršku i pomoć međunarodnih finansijskih institucija, među kojima su MMF, Svjetska banka, EBRD, EIB, a koje mogu doprinijeti snažnijem fokusu na ekonomiju. Država ima dovoljno važnih i temeljnih nadležnosti iz kojih može predložiti i provesti neke od ključnih mjera i reformi, koje će nadopuniti i podržati planove i entitetskih vlada i nižih nivoa vlasti

- Donošenje nekih parcijalnih mjera, poput uvođenja samo selektivnih carina na pojedine proizvode iz EU, nisu i ne mogu zamjena za sveobuhvatan plana koji će pomoći svim najteže pogođenim ekonomskim sektorima kao što su turizam, trgovina, uslužne djelatnost i izvozne kompanije. Dobronamjerne kritike koje su iznesene u Mišljenju Evropske komisije o dostavljenom „Programu ekonomskih reformi 2021-2023“ treba shvatiti krajnje ozbiljno i odgovorno.
Uvjerena sam da su ovo teme kojima se trebamo svi zajedno posvetiti te ih uzeti za prioritet kao najviši interes svih građana BiH - zaključila je Turković.

(FENA) F.F.