Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost GDS BiH

Saopćenje

Spahić:Ništa ne smije biti prepreka na dvosmjernom putu BiH i EU.

Predsjednik GDS BiH Ibrahim Spahić smatra da je krajnje vrijeme da se, bez odlaganja, realizuju preuzetih 14 obaveza za sticanje statusa kandidata za članstvo BiH u EU .Jasno je i domačoj i međunarodnoj političkoj javnosti koje bosanskohercegovačke institucije su preuzele odgovornost za njihovu provedbu,kao i kako i ko ih opstruira u BiH i izvan nje svojim "dobronamjernim" dušebrižnistvom.

Sada je bitno da se izađe iz stanja status quo ,stalnih blokada i odlaganja suočavanja sa realnošću teških ekonomskih,socijalnih i posebno zdravstvenih uslova života i rada u vrijeme pandemije i korona "nevidljivog neprijatelja" u našoj zemlji .Čitavo naše civilno društvo i državne institucije treba da se ,svako sa svojim kapacitetima i svim raspoloživim i demokratskim sredstvima,.pokrenu u pronalaženju rješenja koja će omogućiti unutrašnju socijalnu koheziju i evropsku budućnost građanima.

Istovremeno,Spahić očekuje da će se Evropski Parlament ,Vijeće Evropske unije i EK posvetiti vlastitim i interesima Bosne i Hercegovine za članstvo BiH u EU na novi , proaktivan način i dati jasnu,vidljivu i nedvosmislenu podršku obostrano potpisanim dokumentima / papirima/o integraciji naše zemlje u EU.

Komentarišući staru/novu euroregionalnu "ne/vidljivu" Non paper diplomaciju ,Spahić je podsjetio da je BiH,kao nezavisna,samostalna i suverena država sa punim teritorijalnim integritetom primljena 1992. istoga dan kada i Slovenija i Hrvatska u OUN .Svi susjedi naše zemlje trebali bi imati u vidu da je stabilnost,razvoj i sigurnost BiH garant i za njihovu stabilnost,razvoj i sigurnost ,kao i za jačanje vrijednosti Evrope,poštivanja jedinstva u raznolikostima i međusobnog uvažavanja.

GDS BiH pozvao je prije 25 godina građane BiH na POVRATAK U BUDUĆNOST i predstavio tri Karte naše zemlje/Kartu koju je izradio Marko Vego, Kartu nakon Dejtonskog Opšteg mirovnog sporazuma i Kartu sa novim putovima i komunikacijama/.Uvjereni smo da će građani razumno i mudro graditi svoju zemlju na temeljima naše povijesti i tradicije zajedničkog života.Sigurni smo da će naša država održati dobosusjedske odnose sa zemljama u okruženju i otvorenost BiH prema regiji,mediteranu,Evropi i svijetu i to čekujemo i od svih prijateljskih država ,naglasio je Spahić .

Pres GDS BiH

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.