Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDA Sarajevo

Saopćenje

Pozivamo Envera Hadžiahmetovića, ministra neustavnog i nepostojećeg Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da odmah i bez odlaganja, raskine svoj nezakonito potpisani ugovor o radu na neodređeno sa KJKP Vodovod i kanalizacija, u kojem je donedavno bio direktor, a koji mu je omogućio predsjednik nadzornog odobora, također iz NIP-a.

Naime, Hadžiahmetović je doveden iz Breze, kao navodni ekspert, i 23.10.2019. godine je na sjednici Nadzornog odbora KJKP ViK izabran za direktora tog javnog preduzeća. Isti je na tu poziciju izabran na osnovu provedenog Konkursa, na kojem je jasno naglašeno da se bira na period od četiri godine, a ne na neodređeno vrijeme. Tadašnji predsjednik Nadzornog odbora KJKP ViK, Kemal Ademović, je Hadžiahmetoviću obezbijedio Ugovor sa nezakonitim klauzulama „Na neodređeno vrijeme“ i “Da se poslije isteka mandata rasporedi na neku od pozicija unutar ViK-a u skladu sa stručnom spremom“, a koji je ovaj potpisao.

Navedene klauzule su u potpunosti u suprotnosti sa članom 20.a Zakona o radu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Kantonu Sarajevu, a koju je, usput rečeno, pompezno najavljivala i usvojila sama Vlada Edina Forte.

Dakle, evidentno je da Enver Hadžiahmetović nije prošao obaveznu konkursnu proceduru za radno mjesto „Glavni inženjer za mašinske poslove“ sa pripadajućom osnovnom neto platom od 1.583,00 KM, kao i to da je Kemal Ademović, direktno ignorišući gore navedene Zakon i Uredbu, istom dao Ugovor na neodređeno vrijeme.

Pozivamo nadležne organe da ispitaju cijeli slučaj, a neustavnog ministra u Vladi KS, “nezavisnog eksperta” i istovremeno NIP-ovog kandidata za načelnika Breze, te vlasnika nelegalnog ugovora o radu u KJKP VIK Hadžiahmetovića, da hitno podnese zahtjev za sporazumni raskid svog nezakonito dobijenog ugovora i time dokaže da je on "časni", "pošteni" i "hrabri" - kako kadrove NIP-a opisuje njihov predsjednik Konaković. Također, pozivamo M-tel Vladu da prestane donositi  populističke propise, posebno ukoliko će kasnije iste sama kršiti.

PRESS SLUŽBA SDA

SDA
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.