Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDS-a

Saopćenje

Radović: Ispitivati imovinu političara ali i njihovih najbližih srodnika

Neophodno je da se prekontroliše imovina svakog građanina i njegovih užih članova porodice, do trećeg koljena srodnosti a čija vrijednost prelazi iznos od 500.000 KM – istakao je dr Milan Radović, zamjenik predsjednika SDS, komentarišući najavu donošenja Zakona o porijeklu imovine.

On je kazao da SDS pozdravlja inicijativu za donošenje ovakvog zakona i da treba insistirati da tek nakon provjere imovine koja prelazi iznos 500.000 KM, da se prag može smanjivati na niže vrijednosti.

„Kvalitetno zakonsko rješenje bi trebalo da počiva na Ustavom zagarantovanom pravu o jednakosti građana, što znači da bi bilo neophodno da se ovim zakonskim rješenjem definiše prag kontrole imovine“ – pojasnio je Radović.

Radović je kazao da bi se ovim zakonskim rješenjem trebali obuhvatiti svi izabrani politički predstavnici i nosioci funkcija (zajedno sa članovima njihovih porodica), kako bi potvrdili svoj kredibiltet i povratili povjerenje građana u sistem.

„Napominjemo da je Srpska demokratska stranka u nekoliko navrata zahtijevala donosenje kvalitetnog zakonskog rješenja kojim bi se provjerila imovina po ugledu na zemlje EU. Nije za nosioce vlasti dovoljno samo popuniti Izjavu o imovini koja se dostavlja CIK-u, jer CIK nema mogućnost da izvrši kontrolu“ – kazao je Šarović.

Ovo bi, ističe Radović, bio pravi put i dokaz da postoji stvarna namjera vladajućeg SNSD-a da se ovo pitanje kvalitetno razriješi.

„Siguran sam da bi se opozicione stranke izjasnile za donosenje tako koncipiranog zakonskog rješenja. Poreska uprava je dovoljno kompetentna i ima mogućnost da kvalitetno implementira ovaj zakon, po ugledu na Srbiju“ – zaključio je Radović.

Sektor za
politiku i medije

SDS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.