Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naše stranke

Saopćenje

Sanela Klarić: Vlada i Parlament FBiH odbijaju da daju adekvatnu savjetodavnu pomoć poljoprivrednicima

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Parlamentu Federacije BiH, na jučerašnjoj sjednici uputila je zaključak da se izradi novi nacrt zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, što je Parlament FBiH odbio.

“Tražila sam da se kroz nacrt krene u proces izrade zakona koji bi bio u skladu sa zahtjevima Strategije poljoprivrede i Strategije ruralnog razvoja FBiH.

To znači da Nacrt mora uključivati i savjetodavnu podršku u poljoprivredi, šumarstvu, ruralnom razvoju, konkurentnosti, diverzifikaciji kao i u pisanju projekata s ciljem njihove održivosti kako bi ljudi na terenu  imali adekvatnu pomoć stručnjaka i svoj rad prilagođavali ciljevima navedenih strategija.

Mi trenutno imamo situaciju da ljudi koji se bave bilo čim u okviru navedenih oblasti rade stihijski i po vlastitom nahođenju, bez ičijeg nadzora i pomoći. To ih nerijetko onemogućava u napretku. Jedan od konkretnih primjera je dobijanje poticaja ili apliciranje za sredstva za ruralni razvoj preko programa donatora u BiH. Ako i apliciraju za neka sredstva, mogu biti odbijeni jer ono što su naveli da žele raditi nije u skladu sa strategijama poljoprivrednog i ruralnog razvoja, za čije postojanje najčešće i ne znaju, a pogotovo nisu upoznati s njihovim sadržajem.

Ljudi koji bi ih trebali savjetovati kako da svoje poslovanje usklade sa ciljevima strateškog razvoja to ne rade. Situacija u savjetodavstvu je katastrofalna. Tražila sam promjenu te prakse, tome nije udovoljeno. Moja pretpostavka je da se tako štite Vladi bliski poslovni subjekti i pojedinci koji su upoznati sa strateškim smjernicama, te svoje poslovanje usklađuju s njima i od toga imaju koristi. Ukratko, ono što bi trebala biti obaveza Vlade, da pomaže svima, to je privilegija rijetkih. Parlament je odbijanjem mog zaključka dao legitimitet Vladi FBiH da nastavi sa lošim praksama. Posebno je odbijen moj zahtjev usklađivanja sa najboljim praksama EU Zelenog dogovora i IPARD-a i to dodatno zatvara sva vrata prema ogromnim grantovima EU.”

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.