Bosna i Hercegovina

FENA - Javni poziv za angažman dopisnika-reportera za period 2020-2021. godina

Saopćenje

Na osnovu člana 47. Pravila Javne ustanove Federalna novinska agencija, a u skladu sa Procedurama o načinu i kriterijima za odabir dopisnika za dopisničku mrežu Javne ustanove Federalna novinska agencija, Direktor, na usaglašen stav sa zamjenikom direktora, objavljuje:

 

P O N I Š T E NJ E
 JAVNOG  POZIVA

za angažman dopisnika-reportera
za period 2020. - 2021. godina

 

Poništava se Javni poziv za angažman dopisnika – reportera objavljen dana 08.10.2020. godine na web stranici www.fena.ba, kao i na društvenim mrežama Federalne novinske agencije, i raspisuje se:

 

JAVNI  POZIV

za angažman dopisnika-reportera
za period 2020. - 2021. godina

 

I

Javna ustanova Federalna novinska agencija objavljuje poziv za angažman dopisnika -reportera iz Posavskog kantona, Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Bosanskopodrinjskog kantona i Kantona 10, te Banja Luke, Srebrenice i Brčko Distrikta BiH.

 

II

 Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

1.       novinarsko/reportersko  iskustvo,

2.       iskustvo u snimanju i obradi fotografija i video saržaja,

3.       poželjno poznavanje engleskog jezika

4.       posjedovanje vozačke dozvole i vlastitog vozila.

III

Izabranim kandidatima će biti ponuđen autorski ugovor kojim će se detaljno regulisati prava i obaveze ugovornih strana.

Prijave sa biografijom  dostaviti  isključivo preporučenom poštom na adresu:

JAVNA USTANOVA FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA
Ul. Obala Kulina bana br.16
71 000 Sarajevo
sa naznakom:
“Prijava na JAVNI POZIV za angažman dopisnika-reportera
za period 2020. – 2021. godina - NE OTVARATI ”

 

Ovaj poziv će biti objavljen  na web stranici www.fena.ba, kao i na društvenim mrežama Federalne novinske agencije, te ostaje otvoren zaključno sa 23.11.2020. godine.

(FENA) D.J.