Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Naroda i Pravde

Saopćenje

 

Nosilac liste Naroda i Pravde za Općinu Centar Sarajevo Sejad Đozo ponosan je jer predvodi 35 hrabrih, poštenih, a među njima i 10 mladih ljudi 

Ko je Sejad Đozo? Kažite nam nešto više o sebi. 

Sejad Đozo je dijete Sarajeva, rođen 1970. godine, osnovnu, srednju školu, fakultet te postdiplomski studij završio u svom gradu. Po zvanju magistar sigurnosti. Bivši ponosni pripadnik Armije RBiH i njen oficir. Dobitnik mnogih ratnih priznanja, pohvala i nagrada, među kojima i „Povelje sa zlatnim ljiljanima“, četiri puta ranjen tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata i suprotstavljanja agresiji na našu jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Zaposlen, sretno oženjen, otac dvije prelijepe kćerke. Nepokolebljivi i uporni borac za bolje sutra svoje, ali i sve druge djece u BiH, bolje sutra svih nas Bosanaca i Hercegovaca. Bez obzira na sve nedostatke u administrativno-političkoj organizaciji naše jedine domovine, mislim da nikada ne smijemo odustati, moramo se boriti za njenu bolju uspostavu, bolje uslove života, jer nigdje sunce bolje ne grije. Zato poručuje svojoj, ali i djeci cijele BiH, ostajte ovdje, učite, budite vrijedni i nikada ne odustajte. Ipak, moram i ovdje još jednom istaći da mi je veliko zadovoljstvo i čast predvoditi ekipu poštenih, sposobnih i hrabrih ljudi, a među njima i 10 mladih ljudi, koji su spremni da se uhvate u koštac sa svim problemima koji razaraju naše društvo i našu domovinu u cjelini, a time i našu lokalnu zajednicu – Općinu Centar. Ključni moj cilj, ali i NiP-a, je vratiti prava, kao i nadu za bolje sutra narodu i građanima Općine Centar. 

Koji su primarni koraci koje namjeravate poduzeti?

Planiramo napraviti kompletan reset sistema upravljanja u našoj lokalnoj zajednici. To kažem, jer sam u proteklom mandatu bio vijećnik u ovoj općini u kojoj se od 100-njak inicijativa koje su trebale doprinijeti boljem životu naših sugrađana realiziralo tek njih nekoliko. I to neposredno pred izbore, hinjski, bez najave i u organizaciji aktuelnog načelnika i kadrova njegove političke partije. Mi ovakav pristup sigurno nećemo imati. U stalnom smo kontaktu sa zajedničkim kandidatom „Četvorke“ Srđanom Mandićem, kojeg bezrezervno podržavamo, i sa kojim smo već dogovorili. Građanska prava i bolji uslovi za njihove život bit će naši zajednički prioriteti. Stalna i kontinuirana borba protiv korupcije, koja naše društvo izjeda iznutra. Programi i privilegije za mlade naše općine, kako bi ostali s nama i pravili društvo jednakih mogućnosti u kojem pravda i pravičnost vlada na svakom njenom pedlju, a kasnije i na području čitave naše države. Komunalni i infrastrukturni projekti za sve, a ne samo za privilegovane. Stanovnici Nahoreva, Pionirske, Kromolja i Poljina moraju konačno dobiti vodu, a među njima i naš Ređo Hamzić – poštenjačina, stanovnik naše opštine koji treba biti motiv svima nama kako se na pošten način uhvatiti u koštac sa svim problemima i kako ih na najbolji način i uz opštedruštveni interes riješiti. Apsurd je da je ovom dobrom čovjeku nekadašnji predsjednik susjedne države Hrvatske Stjepan Mesić odao priznanje na način da mu je sagradio kuću, a naša općinska administracija mu ne želi omogućiti da u tu kuću 15 godina priključi vodu. Takav odnos prema običnom poštenom građaninu mi moramo i želimo promijeniti, jer nam je cilj stavljanje općinske administracije u službu svakog stanovnika Općine Centar. I to, u maksimalnom kapacitetu, jer je ona njihov servis i oni je kao takvu plaćaju.

Također, vođenje pronatalitetne politike mora započeti iz lokalne zajednice, i nju planiramo pokrenuti mi. Reforma socijalne službe i socijalne politike, također mora uslijediti. Općina Centar ima najbolji općinski budžet od svih općina u državi. Ne smije se budžetski novac trošiti na dogovorene projekte od kojih koristi imaju samo oni koji ih provode, ne smije se taj novac trošiti na kampanju načelnika ili bilo koje političke partije, dok u isto vrijeme imamo brojne stanovnike, a među njima i one najzaslužnije pripadnike boračke populacije koji žive na ivici bijede. Unapređenje njihovih uslova života bit će naš prioritet.

Poseban pravac našeg djelovanja, a koji su nam ova nova vremena sa pandemijom nametnula, podrazumijeva podršku i pomoć malim biznisima i privrednicima.

Lokalne zajednice su temelj svakog društva, zato i promjene moramo raditi prvo od njih - od temelja, odnosno kako kaže naša parola #iztemelja.

Ukratko, svaka oblast, od odgoja i obrazovanje, socijalne zaštite, kulture, sporta, javne uprave, infrastrukture,  ekonomije, ekologije, pa do novih tehnologija, sa posebnim akcentom na borbu protiv korupcije, kao našim gorućim problemom i ključnom preprekom daljem razvoju, predstavlja pitanja s kojim ćemo se najozbiljnije pozabaviti, te pokazuje pravac budućeg političkog djelovanja vijećnika NiP-a. A sve ovo ima za cilj da stvorimo ambijent kako bi Općina Centar postala mjesto ugodnog življenja, posebno pri tome vodeći računa o potrebama svih njenih stanovnika.

 

Spomenuli ste kao prvu oblast borbu protiv korupcije. Zašto je ona u prioritetu vašeg budućeg političkog djelovanja?

Korupcija je rak-rana našeg društva, ali i svakog drugog ako u njemu dominira. A borba protiv ove pošasti, mišljenja sam kao i svi članovi NiP-a, je ustvari neophodni preduslov kako bi se bilo šta od pobrojanih planova pokušalo provesti, odnosno provelo. Zato mi ustvari, nudimo poštene, a ne podobne kadrove.

Našim izbornim programom u ovoj oblasti je, između ostalog, predviđeno naše insistiranje na transparentnosti u radu Općine Centar – promovisanje i jačanje mehanizama Zakona o slobodi pristupa informacijama, kao i osiguranje dostupnosti informacija koje Općina koristi u svom radu ili koje su od značaja za građane; transparentno, racionalno, odgovorno i efikasno provođenje procesa javnih nabavki – dosljedno provođenje propisanih procedura javnih nabavki, te uspostava online baza podataka o javnim nabavkama, kako bi javnost i nadležne institucije na ovaj način imali uvid u provedene javne nabavke; efektivno i pravedno zapošljavanje u Općini – reduciranje na najmanju moguću mjeru pojave zapošljavanja, ocjene rada i napredovanja u službi na osnovu stranačkog ili drugog opredjeljenja, porijekla, ličnih ili porodičnih veza; jačanje mehanizama interne kontrole i revizije, kao i jačanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Kada je u pitanju suzbijanje korupcije radit ćemo i na: jačanju organa koji suzbijaju korupciju; uspostavi adekvatnih mehanizama za prijavu korupcije; praćenju postupanja po prijavama i podsticanju građana na aktivan pristup u borbi protiv korupcije; efektivnijoj kaznenoj politici, prije svega kroz analizu i praćenje efektivnosti disciplinskih postupaka i disciplinskih mjera za povrede službene dužnosti sa obilježjima korupcije…

 

Ko će još biti prioritet u vašem budućem djelovanju?

S obzirom da je položaj boračke populacije i članova njihovih porodica u Općini Centar veoma nezavidan, mnogi su nezaposleni, bolesni i u stanju potrebe, naši vijećnici a i ja zalagat ćemo se za: uspostavljanje jedinstvene organizacije boračke populacije na području Općine; podršku, razvoj i implementaciju projekata pomoći boračkoj populaciji i članovima njihovih porodica; rješavanje stambenih pitanja ovih kategorija; kao i za finansijsku i svaku drugu pomoć; za sistemsku brigu o porodicama šehida i poginulih boraca, demobilisanim borcima, boračkoj populaciji i njihovim porodicama, kao i za podršku zbrinjavanju djece šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.

Sve ovo, nažalost, moramo i danas, 25 godina poslije, imati u prioritetu, jer je ova skupina našeg stanovništva, kojoj i sam pripadam, najviše iskorištena za dnevno-političke, i posebno predizborne potrebe. Pri tome je koristi imao samo određeni mali broj ljudi iz ove populacije. To se mora promijeniti, mora se s pijetetom i poštovanjem gledati na boračku populaciju, dati joj pravo da živi život dostojan čovjeka, jer ona bar to zaslužuje.

Također ćemo tokom našeg djelovanja raditi na podizanju i davanju značaja i čuvanju pomena na tekovine i vrijednosti antifašističke borbe 1941-1945. i odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.